- Skuffende at vi igjen ser lovbrudd
Foto: NMBU, Håkon Sparre
Del denne siden

- Skuffende at vi igjen ser lovbrudd

- Dette er triste bilder. Dyr i Norge skal behandles godt og det strenge regelverket vi har skal følges. Derfor er det skuffende at vi igjen ser lovbrudd i norsk produksjon, sier direktør i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist.

Reaksjonene etter saken på NRK er mange. Siden Brennpunkt-reportasjen for to år siden er det satt i gang en rekke tiltak i svinenæringa. Det er jobbet med forbedring gjennom dokumentasjon, holdninger og kompetansen til bønder og andre som steller dyra.   

Så å si alle griser i Norge er nå omfattet av Dyrevelferdsprogrammet. Det innebærer regelmessige veterinærbesøk med rådgivning, grundig dokumentasjon og rutiner for blant annet oppfølging av sjuke og skadde dyr. Tall fra registreringer viser at dyrevelferden stadig blir bedre, men det er forbedringer å ta tak i hos (en del) produsenter. 

Forekomst av sår etter halebiting er en indikasjon på dyrevelferd. Forekomsten av halesår har gått ned de siste årene, fra nesten 9 % i 2017 til ca. 3,5 % i 2020 (se figur). Det skyldes at produsentene har økt fokus på dyrevelferd og optimalisering av grisenes levekår, økt fokus hos veterinærer de siste årene, samt implementering av Dyrevelferdsprogram for svin.  

 

Tiltak etter 2019 

Stiftelsen Norsk Mat har gjennom Kvalitetssystem i landbruket – KSL, gjennomført flere konkrete tiltak generelt mot svineprodusenter. Bl.a. har alle KSL-revisorer gjennomført Norsvinkurs, to dagers webinar om revidering på svin. Alle revisorer har hatt dialog med Mattilsynet om hva de ser etter i sine tilsynskampanjer på svin. I tillegg har vi hatt tre egne nettmøter med revisorene om tema tilknyttet svineproduksjon i 2020.   

 

Mattilsynet må få gjøre jobben sin 

- Det er viktig at det i Norge er Mattilsynet som har ansvaret for å før tilsyn med at regelverket følges. Ikke aktivister som begår innbrudd. Det er et viktig prinsipp og samarbeidet mellom bransjen og Mattilsynet må bli bedre. Vi trenger beskjed når Mattilsynet finner ting, og vi trenger at Mattilsynet tar våre bekymringsmeldinger på alvor og behandler dem raskt», fortsetter Sundqvist. 

Tallene fra Mattilsynets årsrapporter om dyrevelferd viser at det var dyrevelferdsmessige avvik i 45 % av Mattilsynets saker i 2015, ned til avvik i 26% av sakene i 2019 og 21 % i 2020. Det er også færre vedtak om tiltak etter Mattilsynets tilsyn. Fra vedtak om tiltak i 37% av sakene i 2015, var det vedtak om tiltak i 19 % av sakene i 2019 og 15 % i 2020. 

- Alle som jobber med norsk mat ønsker debatt og åpenhet, men det må være bygget redelighet i hvordan dyrevelferd blir vurdert og faglighet.  Det er Mattilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med at dyreeiere holder regelverket», avslutter Sundqvist. 

 

Les mer om KSL og svineproduksjon