Matnasjonen Norge mot 2030
Stiftelsen Norsk Mat og merkeordninger har en viktig rolle i arbeidet med byggingen av Matnasjonen Norge.
Del denne siden

Matnasjonen Norge mot 2030

Regjeringen har de siste årene jobbet for å utvikle et politisk rammeverk for Norge som matnasjon frem mot 2030. Fredag 12. februar ble strategien for Matnasjonen Norge lansert og hele tre departementer står bak denne.

Målet er å peke ut en felles retning for aktører tilknyttet Matnasjonen Norge, for å styrke samarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt på tvers av sektorer, bransjer og ulike politikkområder.

- Denne strategien vil være viktig for å møte morgendagens utfordringer på matområdet. Stiftelsen Norsk Mat sin visjon er å få folk til å velge norsk mat, så vi er absolutt klare for Matnasjonen Norge, sier adm. dir Nina Sundqvist.

Visjonen er bred og favner flere sektorer og næringer og skal inspirere til samlet innsats. Næringspolitikken for både blå og grønn matproduksjon, og folkehelsepolitikken har tiltak og politikk rettet mot aktørene langs hele verdikjeden.

Særegne mattradisjoner

- Det er jo naturen rundt oss og klimaet som gjør at vi har særegne mattradisjoner i Norge. Tenk vi har matproduksjon over hele landet - til fjells, i arktiske strøk, i dalstrøkene, langs fjordene og til havs.  Strategien Matnasjonen Norge skal bidrar til at vi bevarer kunnskapen og styrker stoltheten rundt maten vår, forteller Sundqvist.

Bedre utnytting av merkeordningene på matområdet

Det finnes i dag flere merkeordninger for matprodukter som skal vise forbrukerne vei til norske kvalitetsprodukter basert på type produksjon og geografisk identitet og opprinnelse. Dette gjelder spesielt merkene Nyt Norge, Spesialitet og Beskyttede betegnelser.

I strategien står det at regjeringen skal sammen med Stiftelsen Norsk Mat og regionene, gjøre en gjennomgang av hvordan merkeordningene kan utnyttes bedre i det regionale utviklingsarbeidet for norsk mat og drikke.

- Våre merkeordninger kan utnyttes bedre i byggingen av mat- og reiselivsregionene i Norge. Geografiske identitet og opprinnelse er viktig i det regionale utviklingsarbeidet for norsk mat og drikke. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Sundqvist.

Link til video "Matnasjonen Norge"

 

Fakta om Matnasjonen Norge


Regjeringen har samlet seg om følgende visjon for Matnasjonen Norge:

"I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet, god helse og fellesskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Norge er internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikkeopplevelser med norske råvarer i verdensklasse."

Link til dokumentet - Matnasjonen Norge

Her kan lese mer om og se fra fra Regjeringens lansering av Matnasjonen Norge


Strategiens innsatsområder
Med strategien prioriterer regjeringen fire innsatsområder som skal bidra til å oppnå visjonen for Matnasjonen Norge:

  • Produksjon av og tilbud om, bærekraftig, trygg og sunn mat av høy kvalitet.
  • Skape grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet.
  • Innovasjon og mangfold.
  • Kompetanse, rekruttering og omdømmebygging.