Spanskmargerittfyltrosa
Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter.
Del denne siden

Pilot for Nyt Norge-merking på blomster

Skrevet av Matmerk den 4.3.2020

Kvalitetssystem for landbruket - KSL - ble tatt i bruk av blomster- og planteprodusenter for seks år siden. Nå videreutvikles samarbeidet med en pilot der også produsenter og forhandlere kan få ta i bruk Nyt Norge-merking på blomster og planter.

Hva betyr det at dette er en pilot?

En pilot betyr at dette er et prosjekt, der man skal høste erfaringer frem mot en eventuell permanent ordning senere. Piloten går gjennom to år (2020 og 2021), og det vil underveis måles om kundene har lagt merke til og har preferanse for planter med Nyt Norge-merket. Under piloten vil man også få oversikt over om planteprodusentene ønsker å ta merket i bruk, og om grossister, forhandlere og kjedene ønsker å bruke merket i sin markedsføring.

Gartnerforbundet har fått mange forespørsler gjennom de siste årene om Nyt Norge kan tas i bruk på planter, og det er derfor svært spennende at Stiftelsen Norsk Mats styre i desember gikk inn for å tillate at også blomster og planter skal få være med i merket.

For at du skal kunne ta i bruk Nyt Norge, må du først ha kontroll på KSL for din bedrift. Dette innebærer minimum en årlig egenrevisjon, og at du tar imot eksterne revisorer når dette er påkrevet. I tillegg må du søke for å få godkjent bedriften og plantene.

Kravsettet for Nyt Norge legges til grunn, men med spesifikke krav tilknyttet blomster og planter. Kravene til blomster og planter er utarbeidet i et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Mat og bransjen.

Når bedriften søker om å ta i bruk Nyt Norge påløper et søknadsgebyr. Merkebrukeravgiften er todelt, en fast avgift og en omsetningsbasert avgift. Den faste avgiften beregnes ut fra bedriftens totale omsetning, mens den omsetningsbaserte avgiften beregnes av omsetningen av de blomstene og planene som er merkes med Nyt Norge. Merkebrukeravgiften betales etterskuddsvis.

 

Hvilken nytte har det å bruke Nyt Norge?

Nyt Norge for blomster og planter er et pilotprosjekt, slik at markedseffekt skal testes ut. Håpet er at dette vil få forbruker til å bli bevisst hvilke planter som dyrkes i Norge, og at de skal ha preferanse for å velge norsk. Målinger viser at Nyt Norge har høy tillit blant befolkningen, og at nesten alle kjenner til merket. Omsetningsavgiften brukes til markedsføring, slik at blomster og planter mer merket vil markedsføres gjennom Nyt Norges øvrige markedsføring.