Nyt Norge, bete, pastinakk
Nyt Norge, bete, pastinakk
Del denne siden

Nyt Norge er landets mest kjente merkeordning

Skrevet av Stiftelsen Norsk Mat den 21.12.2022

Hele 94 % av forbrukerne kjenner Nyt Norge-merket. Det gjør merkeordningen til den best kjente merkeordningen for mat og drikke.

Høy kjennskap og solid tillit.

Stiftelsen Norsk mat gjennomfører hvert år en forbrukerundersøkelse om kjennskap og tillit til Nyt Norge. Undersøkelsen gjennomføres av Mediacom Insight og går i felt hos Norstat i et representativt utvalg forbrukere. Årets resultater viser at Nyt Norge nå er landets best kjente merkeordning for mat og drikke. 

Hele 94% av de spurte svarer at de kjente til Nyt Norge, og 71%  svarer at de også har tillit til merket. Dette er opp 3 prosentpoeng fra i fjor da 68% uttrykte de hadde tillit til merket, og er den høyeste tillitsscoren merket har målt. Bare 7% oppgir at de ikke har tillit til merkeordningen.

"Jeg er stolt over at Nyt Norge er landets mest kjente merkeordning for mat. Myndighetene, landbruksnæringa og bransjen har vært tålmodige og bygd opp Nyt Norge over tid. Med god markedsføring og god kommunikasjon fra vår side; ja, da får vi resultater. Det er en tillit Nyt Norge skal gjøre seg fortjent til hver dag," sier Nina Sundqvist, administerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat.

 "For at en merkeordning skal bli valgt av forbrukerne i butikken, må den ha tillit. Jeg er godt fornøyd med at 7 av 10 har tillit til Nyt Norge og at tilliten er stigende. Vi har svært få feilmerkinger, når man ser på antallet produkter som går ut i butikken med Nyt Norge-merket på hver dag. Det skyldes ikke minst at vi har mange seriøse produsenter som bruker merket riktig. I tillegg er vi kjapt ute med å kommunisere både at vi finner feil og hva vi gjør med det. Den åpenheten skal vi fortsette med, for det bygger tillit," sier Sundqvist. 

Selvforsyning er viktigste grunn

Forbrukerne er det siste året blitt mer opptatt av selvforsyning og det er nå den viktigste grunnen til å velge norsk mat og drikke. Tett fulgt av at man ønsker å støtte norske bønder og norsk matindustri gjennom de valgene man tar i butikken. 

"Selvforsyning er nå det argumentet som flest oppfatter som en relevant grunn for å velge norsk. Det forstår jeg godt, og det er et meget viktig argument. Dine valg betyr noe, og velger du Nyt Norge så er du med å sikre både selvforsyning og et aktivt landbruk over hele landet," sier Sundqvist. 

Pris er blitt viktigere

Forbruker velger kjøttdeig med Nyt Norge i butikk. Foto: Stiftelsen Norsk Mat
Forbruker velger kjøttdeig med Nyt Norge i butikk. Foto: Stiftelsen Norsk Mat

Årets undersøkelse viser at det er litt færre som er villig til å betale mer for norskprodusert mat og drikke. I fjor svarte 66 % at de var villige til å betale mer, i år har dette gått ned til 58% .

"Vi er inne i en tid der kjøpekraften går ned og prisfokuset blir stadig sterkere i dagligvarehandelen. Folk må prioritere når de handler. Det blir dermed enda viktigere for oss å få frem hvorfor det å velge mat med Nyt Norge er viktig, og ha respekt for at ikke alle kan velge med hjertet, de må velge med lommeboka. Velg norsk når du kan, det er det viktigste," sier Sundqvist.

Fakta om Nyt Norge i 2022

  • 4800 produkter  
  • 125 bedrifter 
  • Kjøtt største kategori. Deretter frukt/grønt, blomster og meieri 
  • 5 feilmerkinger i 2022, fire av disse var norsk råvare, riktig merket med Nyt Norge, men feilmerket med utenlandsk opprinnelsesland

Fra undersøkelsen

Kjennskap:

Hvilke av de følgende informasjon- og kvalitetsmerkene for mat kjenner du til eller har du hørt om?

Grunner til å velge norsk mat:

Når du har valget mellom norske om importerte matvarer, i hvilken grad oppfatter du de følgende argumentene som relevante grunner til å velge norsk mat?  

Betalingsvillighet:

"Jeg er villig til å betale noe ekstra for matvarer som garantert er produsert og pakket i Norge med norske råvarer".