Rein fra Jotunheimen rykket opp i eliteserien for mat!
Glede på scenen da Tamreinlagene i Jotunheimen fikk beskyttet geografisk betegnelse for Rein fra Jotunheimen . Fra venstre: Kristian Kjærstad (Lom ), Statssekretær Wenche Westberg (LMD), Dag Inge Bakke (Vågå), Nina Sundqvist (Stiftelsen Norsk Mat), Knut Maristuen (Filefjell) og Øystein Opdahl (Fram). Foto: Stiftelsen Norsk Mat/Morten Nymoen
Del denne siden

Rein fra Jotunheimen rykket opp i eliteserien for mat!

Statssekretær Wenche Westberg i Landbruks- og matdepartementet tildelte Beskyttet geografisk betegnelse til produsentforeningene bak "Rein fra Jotunheimen" på Fagdag Norsk Mat 28. oktober.

- Vilt, vakkert og smakfullt! Reinlaga i Jotunheimen produserer kjøtt av høy kvalitet med en nydelig viltsmak. Rett og slett en nasjonal matskatt som nå får den beskyttelsen den fortjener, sa statssekretær Wenche Westberg. 

Valdres/Fram, Lom, Vågåog Filefjell er kjerneområdet for de fire reinlaga som står bak den geografiske beskyttelsen til Rein fra Jotunheimen. 

Helt siden 1400-tallet kan man dokumentere at det har beitet reinsdyr i Jotunheimen. 

Jotunheimen er et utmerket område for reinsdyr. Snøen smelter sakte i fjellet og reinsdyrene beiter seg oppover ettersom lyng og lav kommer fram. Det gir velfødde dyr og svært god kvalitet på kjøttet. Det gir også en dokumentert sammenhengen mellom beiteområde og kvaliteten på kjøttet. Det er kjernen i det kvalitetsstempelet en beskyttet geografisk betegnelse er, og er en av grunnen til at den er vanskelig å oppnå.  

Reindrifta i Jotunheimen drives etter økologiske prinsipper, med ikke for store flokker, fokus på avl og registering er sentralt. Det er krav til at kalvene skal være store nok når de slaktes, minimum 20 kilo. Kraftfor tillates ikke. Her er det naturlig beite som gjelder, forsikrer Øystein Opdal fra Fram Reinlag.

- Vi er svært glade og stolte for å ha oppnådd Beskyttet geografisk betegnelse. Alle fire reinlagene i Jotunheimen står bak og dette sikrer oss et solid kvalitetsstempel og gir forbrukeren trygghet for ekte vare. Vi har holdt på med en bærekraftig reindrift i generasjoner, og nå ønsker vi å “vekke” forbrukeren for dette kjøttet som er fult av viktig næringsstoffer og nydelig på smak, sier Opdal.

- Vi i Stiftelsen Norsk Mat har ventet lenge på å få en søknad på beskyttet betegnelse fra reindrifta, og nå er vi utrolig glade for at den første er gått gjennom. De beskyttede betegnelsene er særdeles viktig i norsk og europeisk sammenheng for å ta vare på den distinkte matkulturen vi har. Rein er definitivt en del av denne. Så dette er en gledens dag, sier administrerende direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk mat. 

- Nå håper jeg dette bidrar både til at flere produsentsammenslutninger søker om beskyttelse for sine områder, men også at forbrukerne i enda større grad får øynene opp for dette fantasiske kjøttet og den matarven vi har gjennom reindrifta, abslutter Sundqvist.

Rein fra Jotunheimen fås kjøpt under varemerket Kolonihagen hos Rema 1000 og i utvalgte spesialbutikker og restauranter.

Fakta om Beskyttede betegnelser
  • Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matskatter får den beskyttelse og anerkjennelse de fortjener.
  • Beskyttede betegnelser reguleres av egen nasjonal forskrift. Den omfatter tre ulike betegnelser: Beskyttet opprinnelsesbetegnelse, Beskyttet geografisk betegnelse, Beskyttet tradisjonelt særpreg.

Formålet med beskyttede betegnelser er:

  • Større matmangfold og økt verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon.
  • Sikrer forbrukeren pålitelig informasjon om produktets geografiske tilhørighet, tradisjon og særegne kvaliteter.
  • Ta vare på viktig kunnskap om norsk mat og matkultur.

Det er Mattilsynet som foretar endelig godkjenning av en søknad om beskyttelse mens Stiftelsen Norsk Mat administerer ordningen og har nasjonalt ansvar for informasjon og markedsføring av merkeordningen.

Rein fra Jotunheimen er nå en beskyttet geografisk betegnelse. Foto: Stiftelsen Norsk Mat/Caroline Roka