Sammen for økt salg av norsk frukt og grønt!
Nina Sundqvist og Guttorm Rebnes, i Stiftelsen Norsk Mat og Opplysningskontoret for frukt og grønt, da de signerte ny samarbeidsavtale.
Del denne siden

Sammen for økt salg av norsk frukt og grønt!

- Selvsagt kan vi sammen få flere til å spise mer norsk frukt og grønt! Vi og Opplysningskontoret for frukt og grønt har samarbeidet godt i flere år, men nå tar vi det et steg videre gjennom en samarbeidsavtale, sier adm. dir. i Stiftelsen Norsk Mat Nina Sundqvist.

- Vi har felles interesser og felles mål om å få folk til å velge mer norsk. For oss er det viktig med gode allianser for å få folk til å se etter Nyt Norge-varer i butikk, og dermed gjøre det enkelt å velge norsk. Her utfyller Opplysningskontoret for frukt og grønt oss godt, og sammen når vi tydelig ut til forbruker, sier Nina Sundqvist, administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat.

- Forbrukertrendene viser at det er et stort potensial for økt forbruk av frukt og grønt, og at det er en økt preferanse for norske produkter. Stiftelsene Norsk Mat og Opplysningskontoret for frukt og grønt har som mål at samarbeidet skal bidra til endret forbrukeradferd og økt konsum av norsk frukt og grønt, sier Guttorm Rebnes, direktør i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Samarbeidsavtalen omfatter både samarbeid om kampanjer, kompetansehevende tiltak i verdikjeden, innsikt- og analysesamarbeid og forsknings- og utviklingssamarbeid. I tillegg skal de to stiftelsene arbeide sammen i oppfølgingen av Grøntutvalget sin rapport, der økt etterspørsel etter norsk er et viktig satsningsområde. Her har stiftelsene allerede levert en forprosjektrapport om hvordan man kan få forbrukerne til å velge mer norsk grønt, som nå skal tas videre i et flerårig hovedprosjekt.