Del denne siden

Slik tar du i bruk Nyt Norge

Norske forbrukere blir stadig mer opptatt av opprinnelse og preferansen for norsk mat er økende. Nyt Norge er et opprinnelsesmerke for norsk mat. Alle produkter som tilfredsstiller kravene kan merkes med Nyt Norge.

Bli merkebruker

Undersøkelser (2020) Stiftelsen Norsk Mat har gjort viser at:

  • 93% av norske forbrukere kjenner Nyt Norge
  • 87% sier at Nyt Norge gjøre det enkelt å velge norsk mat
  • 65% sier at Nyt Norge gjør at jeg får lyst til  å kjøpe norsk mat
  • 54% sier "Når jeg må velge mellom matvarer med eller uten 'Nyt Norge'-merket, velger jeg alltid matvarer med merket".

NYT NORGE gjør det enkelt å velge norsk.

 

Hvilke krav stilles?

Hovedregelen er at råvarene skal ha 100 % norsk opprinnelse. Men fordi Norge av klimatiske grunner ikke kan produsere alle råvarer selv, vil råvarekravet bli satt noe lavere for enkelte sammensatte produkter og produkter med høy foredlingsgrad. 

Her er de viktigste kravene:

  • Norsk råvare – i sammensatte produkter må minimum 75% av ingrediensene (målt i vekt) ha norsk opprinnelse, men bestanddeler av kjøtt, egg og melk må alltid ha norsk opprinnelse
  • Produktet må være produsert og pakket i Norge
  • Råvarene må komme fra gårdsbruk som følger internkontrollsystemet KSL (kvalitetssystem i landbruket)

Virksomheter som ønsker å merke produkter med Nyt Norge tar kontakt med Stiftelsen Norsk Mat for en nærmere gjennomgang av kravene og betingelsene knyttet til bruk av merket.

 

Krav til merking av blomster, prydvekster, busker og trær

Kvalitetssystem for landbruket - KSL, ble tatt i bruk av blomster- og planteprodusenter for seks år siden. i 2020 er det satt i gang en pilot (over 2 år) der også produsenter og forhandlere kan få ta i bruk Nyt Norge-merking på blomster og planter.

Les mer om kravene for Nyt Norge på blomster, prydvekster, busker og trær (PDF).

 

 

Kontakt

Ønsker du en presentasjon av NYT NORGE eller vil du bli merkebruker?

Kontakt oss på post@stiftelsennorskmat.no  eller ring tlf: 24 14 83 00

Du kan også kontaktet Greta Hardal for mer informasjon på mail eller telefon: 982 89 707. 

 

Nyttig informasjon