Del denne siden

Vurderer din virksomhet å bli merkebruker med Nyt Norge?

Norske forbrukere blir stadig mer opptatt av opprinnelse og preferansen for norsk mat er økende. Nyt Norge er det offisielle opprinnelsesmerket for norsk mat og drikke. Alle produkter som tilfredsstiller kravene kan merkes med Nyt Norge.

Ta kontakt

Ønsker du en presentasjon av NYT NORGE eller vil du bli merkebruker? Kontakt oss på post@norskmat.no  eller ring tlf: 24 14 83 00

Du kan også kontakte Greta Hardal som er fagsjef Nyt Norge for mer informasjon på mail eller telefon: 982 89 707

 

Hvilke krav stilles?

Hovedregelen er at råvarene skal ha 100 % norsk opprinnelse. Men fordi Norge av klimatiske grunner ikke kan produsere alle råvarer selv, vil råvarekravet bli satt noe lavere for enkelte sammensatte produkter og produkter med høy foredlingsgrad. 

Her er de viktigste kravene:

  • Norsk råvare – i sammensatte produkter må minimum 75% av ingrediensene (målt i vekt) ha norsk opprinnelse, men bestanddeler av kjøtt, egg og melk må alltid ha norsk opprinnelse
  • Produktet må være produsert og pakket i Norge
  • Råvarene må komme fra gårdsbruk som følger internkontrollsystemet KSL (Kvalitetssystem i landbruket)

Virksomheter som ønsker å merke produkter med Nyt Norge bør ta kontakt med Stiftelsen Norsk Mat for en nærmere gjennomgang av kravene og betingelsene knyttet til bruk av merket.

Her er link til "Kravsett for Nyt Norge"

 

Merking av blomster, prydvekster, busker og trær

Kvalitetssystem for landbruket - KSL, ble tatt i bruk av blomster- og planteprodusenter for seks år siden. i 2020 er det satt i gang en pilot (over 2 år) der også produsenter og forhandlere kan få ta i bruk Nyt Norge-merking på blomster og planter.

Her er link til "Kravsett Nyt Norge - Kategori Blomster, planter, busker og trær"

 

 

 

Designguide

Her finner du logo til nedlasting, informasjon om korekte farger og eksempler på god logoplassering for Nyt Norge.

Nyt Norge saksbehandlings-systemet