Mat og mening

Nina Sundqvist
Nina Sundqvist
Administrerende direktør
Gjør som Agder - ta en norsk potet!
Matmeninger

Gjør som Agder - ta en norsk potet!

Dato:

Her er et råd til det norske forsvaret: Se til Agder fylkeskommune. Der har de tatt en banebrytende politisk beslutning: 50% av all mat og drikke i fylkets institusjoner skal være produsert lokalt innen 2025. Da blir det nok norske poteter å få på skoler og sykehjem. 

Målet til Agder Fylkeskommune er stort og ambisiøst, og utvilsomt rett vei å gå for å fremme økt mangfold av lokalmat for innbyggerne og gi forutsigbare rammer for produsentene. Som tidligere luftforsvarsansatt ønsker jeg meg virkelig like store ambisjoner fra det norske forsvar! Jeg vil ha norske poteter på Kjevik, på Rena, på Bardufoss og på Ørlandet.

Forbrukerundersøkelser i fleng viser at "alle" ønsker norsk mat, lokalmat og økologisk mat. Det gjelder nok soldater og offiserer også. Men når økonomien er stram, blir disse kvalitetsvarene ofte nedprioritert. Til tross for at det bare er gode argumenter for å velge lokal mat og drikke, både for forbrukeren og den offentlige innkjøperen.


Her er tre gode tips når du kjøper lokal mat!

Første tips: Bruk verktøyet lokalmat.no

I 2023 burde det være en selvfølge at det offentlige tar grep for å tilby innbyggerne og brukere et mangfold av mat og drikke basert på lokale råvarer, lokal bearbeiding og lokale arbeidsplasser. Staten har allerede investert i et verktøy - lokalmat.no - for alle innkjøpere både private og offentlige kan bruke den – helt gratis. Innkjøpsportalen gir sikkerhet til de som ønsker å kjøpe lokale varer, gjennom at 600 lokalmatprodusenter har dokumentert at de har kontroll og rutiner på plass. Forsvaret var faktisk en av de første som tok i bruk denne innkjøpsportalen tilbake i 2018. Det kan se ut som de har glemt sine egne erfaringer.

Andre tips: Sett krav og bestill skreddersøm!

Nye muligheter kom i 2022 i presiseringen av de offentlige anbudsreglene. Fortsatt er det ikke tillatt å kreve at maten verken skal være norsk eller lokal. Men det er åpnet for de som leser regelverket godt å kreve skreddersøm i form av kvaliteter og egenskaper til maten når du går på anbud. Setter du krav til dyrevelferd, sorter, farger og sesongvarer, ja da åpner det opp for lokale innkjøp. Til og med av poteter fra Solør.

Tredje tips: Del opp avtalene

Å dele opp anbudskonkurransen slik at de mindre lokale aktørene ikke blir ekskludert, er lov. Som offentlige innkjøper kan du slå to fluer i ett smekk: få en lokal ost med medalje i Oste-VM på menyen, samtidig som du får volumkjøp av gulost fra en stor leverandør. Det gir lokalmat på menyen. Hver offentlig kantine, sykehjem, militærleir kan ha sitt eget innkjøpsbudsjett som kan behandles som separate avtaler, og blir ikke bundet til å gjøre alle innkjøp gjennom en grossist. Lovverket er der.

Dette øker stolthet og matglede

Det er viljen det kommer an på. Her er Agder Fylkeskommune virkelig et fyrtårn å navigere etter. Med dette vedtaket leder de an i lokalmatens 17.mai-tog. Jeg skulle gjerne sett Det norske forsvaret helt fremst i det toget. Da hadde det blitt et trefoldig hurra fra meg – HURRA HURRA HURRA!

 

Nina Sundqvist

Nina Sundqvist

Administrerende direktør

Nina Sundqvist leder Stiftelsen Norsk Mat og har det overordnede ansvaret for virksomheten.