Ansatte i Stiftelsen Norsk Mat

Her finnes en liste over ansatte i Stiftelsen Norsk Mat

ninasundqvist2017
Nina Sundqvist

Administrerende direktør

Nina Sundqvist er administrerende direktør. Hun leder Stiftelsen Norsk Mat, og har det overordnede ansvaret for hele virksomheten. Sundqvist leder også Lokalmatavdelingen i Stiftelsen Norsk Mat

2022_AnneMetteJohnsen_fotoCarolineRoka_307cc_web
Anne Mette Johnsen

Avdelingsleder/Kommunikasjonssjef

Anne Mette er leder for avdelingen for kommunikasjon, markedsføring og administrasjon. Anne Mette skal bidra til å tydeliggjøre Stiftelsen Norsk Mats rolle og funksjon mot våre mange målgrupper.

Tom-Roterud-web-versjon--MM-09297-Foto_Caroline_Roka
Tom Roterud

Avdelingsleder og KSL-sjef

Tom har hovedansvar for drift og utvikling av Kvalitetssystem i landbruket - KSL og merkeordningen Nyt Norge, samt godkjenningsordningen for Inn på tunet.

Matmerk jan sverre nordstad ansatt 2015
Jan Sverre Nordstad

Marketingsjef

Jan Sverre har ansvar for markedsføring og markedsaktiviteter for alle merkeordningene.

mettesorensen2017
Mette Sørensen

Administrasjonssjef

Mette har ansvar for drift, økonomi, administrasjon og IT. I tillegg har hun ansvar for arrangementer i regi av Stiftelsen Norsk Mat.

Matmerk morten nymoen ansatt 2015
Morten Nymoen

Senior kommunikasjonsrådgiver

Morten er fagansvarlig økologi og leder redaksjonsrådet for www.økologisk.no. Hans oppgave er å koordinere forbrukerkommunikasjonen til økologiorganisasjonene i Norge.

Mads-Opsahl-oktober-2022-web-versjon--MM-09305-Foto_Caroline_Roka
Mads Opsahl

Senior kommunikasjonsrådgiver

Mads jobber med kommunikasjon knyttet til KSL og Inn på tunet. Han produserer også innhold til alle Stiftelsen Norsk Mat sine nettsider og kanaler i ulike sosiale medier.

Matmerk_Inga_fotoCarolineRoka_24968cweb
Inga Oskal Eidsvåg

Kommunikasjonsrådgiver

Nettredaktør for norskmat.no og Social Media Manager for Nyt Norges digitale kanaler. Inga skriver også pressemeldinger og jobber med søkemotoroptimalisering.

Camilla Stranger-Thorsen
Camilla Stranger-Thorsen

Fagsjef Brukerstøtte KSL

Camilla er som oftest den du treffer på vår førstelinje. Hun har direktekommunikasjon og er brukerstøtte mot bønder i KSL-spørsmål. Camilla bistår også i godkjenning av Inn på tunet gårder.

Greta Hardal 2017
Greta Hardal

Fagsjef Nyt Norge

Greta har ansvaret for merkeordningen NYT NORGE. Det innebærer drift og utvikling av merkeordningen. Hun er hovedkontakt for virksomhetene som benytter NYT NORGE og for rekrutteringen av nye. Greta jobber også med tydeliggjøring av sammenhengen mellom KSL og NYT NORGE.

Bjorn-Austad-Hvaleby-MM-09287-Foto_Caroline_Roka
Bjørn Austad Hvaleby

Fagsjef KSL

Bjørn jobber med revisjonsdatabasen, kurs og opplæring i ny database, samt spørsmål ang HMS i landbruket.

Solveig-Bugge-Sveri-web-versjon--MM-09293-Foto_Caroline_Roka
Solveig Bugge Sveri

Fagsjef Veterinær

Solveig har ansvar for revisorkorpset og strategi for videre utvikling KSL-standarden. Hun har oppfølgingsansvar for våre samarbeidspartnere knyttet til husdyr og er sekretær for faggruppe husdyr. Solveig skal også delta i strategiske fora knyttet til bærekraft inn i mot KSL-standarden.

Matmerk gunnhild aasgaard kristianslund ansatt 2015
Gunnhild Aasgård Kristianslund

Seniorrådgiver

Gunnhild jobber med tildeling og oppfølging av revisjonsoppdrag for alle Stiftelsen Norsk Mat sine revisjonsordninger, og bistår i vurderingen av søknader etter merkeordningen Beskyttede betegnelser.

Marit Strand 2017
Marit Strand

Fagsjef Lokalmat

Marit har ansvaret for merkeordningen Spesialitet. Hun har ansvaret for søknadsbehandling og godkjenningsprosessen sammen med fagjuryen. Hun er hovedkontakt og har ansvaret for alle Spesialitet-merkebrukerne våre.

Nina Hegdal 2017
Nina Wærnes Hegdahl

Fagsjef Lokalmat og advokat

Nina har ansvaret for merkeordningen Beskyttede betegnelser. Dette innebærer at hun er faglig ansvarlig for utvikling og drift av merkeordningen, inklusive søknadsbehandling, juridisk kvalitetssikring og oppfølging av merkebrukere. I tillegg er Nina faglig rådgiver for Stiftelsen Norsk Mat i juridiske spørsmål.

Petter-Bjorgan--MM-06775
Petter Bjørgan

Fagsjef Lokalmat

Petter har hovedansvar for bransjeportalen lokalmat.no, herunder videreutvikling og drift. I tillegg har han hovedansvaret for målinger av lokalmatsalget i Norge. Han jobber også med kurs og markedstjenester.

IMG_7F79B5D9C4F2-1
Ole Erik Lunder

Fagsjef Bærekraft

Ole Erik har har ansvar for å sikre at data knyttet til bærekraft i KSL standarden tilgjengeliggjøres og synliggjøres på best mulig måte, og at bærekraft blir en naturlig del av utviklingsarbeidet i Kvalitetsavdelingen. Ole Erik er også sekretær for Faggrupp planter, miljø og ressursforvaltning.