ninasundqvist2017

Nina Sundqvist

Administrerende direktør

Nina Sundqvist er administrerende direktør. Hun leder Stiftelsen Norsk Mat, og har det overordnede ansvaret for hele virksomheten. Sundqvist leder også Lokalmatavdelingen i Stiftelsen Norsk Mat

917 85 620