Del denne siden

Utvalg og faggrupper

Stiftelsen Norsk Mat sine faggrupper og utvalg har oppgaver innenfor sine respektive fagområder. Alle grupper og utvalg har en rådgivende funksjon, med representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens organisasjoner. Landbruksmyndighetene er representert ved observatører. Nedenfor er grupper og utvalgene presentert med kontaktinformasjon til medlemmene.