Del denne siden

Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Norsk Mat, vedtatt 18.12.2006 med endringer 01.02.2007, 09.10.2007, 25.10.2010, 06.06.2014 og 08.12.2015

Les vedtektene her.