Vi gjør det enkelt å velge norsk!

Våre merkeordninger

Stiftelsen Norsk Mat eier merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet. Nyt Norge er det offisielle opprinnelsesmerket for norsk mat og drikke.. Spesialitet er den største merkeordningen for lokalmat i Norge.

Stiftelsen Norsk Mat forvalter også merkeordningen for norske matskatter - Beskyttede betegnelser www.beskyttedebetegnelser.no

Landbruk

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - er bondens eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. KSL er et av kravene for Nyt Norge og er med på å bygge et godt omdømme for norsk matproduksjon.

Stiftelsen Norsk Mat godkjenner også gårder til Inn på tunet.

Lokalmat

Lokalmatdatabasen gir deg inspirasjon til hva som kan løfte menyen i restauranten eller kaféen din eller utvalget butikken din.

Dette er den største oversikten over lokalmat og drikke i Norge.