Del denne siden

Valgkomiteen har levert innstillingen for 2022 - 2023

Valgkomiteen i Stiftelsen Norsk Mat har levert sin innstilling til nye styremedlemmer i Stiftelsen Norsk Mat for perioden 2022 - 2023.

Valgkomiteens innstilling behandles i styremøte i Stiftelsen Norsk Mat i desember. 

Valgkomiteen er ferdig med sitt arbeid for i år og har innstilt på følgende:
 

 

Verv

Periode

Håkon Mageli, Orkla ASA

gjenvalg

styreleder

2023

Bjørn Gimming, Norges Bondelag

gjenvalg

styremedlem

2023-2024

Trond Vilhelm Lund, Rørosmeieriet AS

gjenvalg

styremedlem

2023-2024

Ingvill Størksen, Coop Norge SA

ny

styremedlem

2023-2024

Tor Jacob Solberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

ny

styremedlem

2023

Martina Rabsch (Rema), Unn Grønvold Nikolaisen (Tine), Siw Dejligbjerg Steen (Nortura) og Eivind Haalien (NorgesGruppen) er ikke på valg. Som annsattes representant fortsetter Marit Strand med Nina Hegdahl som vara.

 

I 2023 vil Stiftelsen Norsk Mat ha følgedne styret:

 

 

Verv

Periode

Håkon Mageli, Orkla ASA

styreleder

2023

Bjørn Gimming, Norges Bondelag

styremedlem

2023-2024

Trond Vilhelm Lund, Rørosmeieriet AS

styremedlem

2023-2024

Ingvill Størksen, Coop Norge SA

styremedlem

2023-2024

Tor Jacob Solberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

styremedlem

2023

Martina Rabsch, Rema 1000 Norge AS

styremedlem

2022-2023

Unn Grønvold Nikolaisen, Tine SA

styremedlem

2022-2023

Siw Dejligbjerg Steen, Nortura SA

styremedlem

2022-2023

Eivind Haalien, NorgesGruppen ASA

styremedlem

2022-2023

Marit Strand, Stiftelsen Norsk Mat

styremedlem

2023-2024

Nina W. Hegdahl, Stiftelsen Norsk Mat

varamedlem

2023-2024