spesialitet-utdeling-matstreif-2015-matmerk
Del denne siden

Bli merkebruker

Stiftelsen Norsk Mat eier merkeordningene Nyt Norge, Spesialitet og forvalter - på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet - merkeordningen Beskyttede betegnelser

Nyt Norge er en merkeordning for norsk mat. Den kan benyttes av bedrifter som produserer mat basert på norske råvarer i Norge. Den skal gjøre det lett for forbukerne å velge norsk mat i butikkene.

Spesialitetsmerket er en merkeordning som viser vei til den unike smaken blant norske matprodukter.

Beskyttede Betegnelser er en merkeordning for Norges matskatter, som sikrer juridisk vern mot kopiering og juks med råvarer.