Del denne siden

Opplæring

Her finner du informasjon og opplæring om den nye Søknadsportalen Nyt Norge. Den nye løsningen skal fungere fra 20. oktober.

Virksomheter som benytter Nyt Norge i dag


Alle tidligere virksomheter og produkter er flyttet over fra gammel løsning!

Alle virksomheter og produkter som var registert i den gamle løsningen er overført til ny. Du trenger med andre ord ikke legge inn din virksomhet eller tidligere produkter på nytt.

Alle virksomheter har en hovedbruker som godkjenner og administrerer hvem som er brukere i virksomheten.


For å ta i bruk Søknadsportalen må du registrere personlig bruker!

Det vil ikke lenger være ett felles brukernavn og passord for alle som bruker portalen fra samme virksomhet. I den nye løsningen skal alle brukere være personlige og derfor må du registere din epost og opprette ditt eget passord. Personlig bruker vil gjøre din jobb enklere og mer overtsiktlig. 

Med personlig bruker har du anledning til å sende inn produktsøknader, etikettmalsøknader og redigere/slette disse.

Slik oppretter du personlig bruker i Søknadsportalen Nyt Norge


Bli kjent med innhold og menyer

Vi har laget en liten gjennomgang av menyer og innhold i den nye løsningen:

Forklaringer menyer og innhold


Produktsøknad 

Når et produkt skal merkes med Nyt Norge skal det først sendes inn søknad om godkjenning.  

Kravene til merking er spesifisert i Kravsett for Nyt Norge.  

Slik legger du til nytt produkt

 

For virksomheter med flere brukere

Den som først registrerer seg i portalen fra en virksomhet vil få status som hovedbruker. Dette kan endres senere og internt i virksomheten må man bli enig om hvem som skal ha status som “hovedbruker”.  

De som registrerer seg inn senere blir automatisk “bruker”. Det betyr at man har mulighet til å sende inn produktsøknader, etikettmalsøknader og redigere / slette disse. 

Hovedbruker vil kunne godkjenne nye brukere og deaktivere brukere fra egen virksomhet. Hovedbruker kan også tillegge andre i virksomheten roller som f.eks. revisjonsansvarlig. 

 

 

Søknadsportalen Nyt Norge.

Relaterte artikler