Del denne siden

Årsmeldinger

Her kan du lese og laste ned Stiftelsen Norsk Mats årsmelding i pdf-format. Klikk på bildene.

2022

Forside Årsmelding 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

forside aarsmelding 2021

 

2020

Årsmelding_2020_forside

 

2019       

Matmerk-aarsmelding-2019-forside

 

2018

Matmerk-aarsmelding-2018

 

2017

 
 

2016

 

2015 

Foto: Lisa Westgaard

 

2014

Aarsmelding-2014-Matmerk

 

2013

Aarsmelding-Matmerk-2013-forside