Del denne siden

Vedtekter

(Vedtatt 18.12.2006 med endringer 01.02.2007, 09.10.2007, 25.10.2010, 06.06.2014, 08.12.2015, 15.02.2021 og 14.09.2021)

Les vedtektene her