Stiftelsen Norsk Mat

Vi har i sommerukene 28-29-30 begrenset kapasitet grunnet ferieavvikling.
Henvendelser på epost vil bli besvart, men du må beregne lenger svartid enn normalt.  Dersom det haster kontakt oss på brukerstøtte telefon 24148300.

Vårt sentralbord er åpent alle hverdager hele sommeren mellom kl 0900-1500.

Pressekontakt finner du her

Dette er Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

Stiftelsen Norsk Mat forvalter tre merkeordninger som gir forbrukerne trygghet og informasjon om matens opprinnelse og kvalitet: Nyt Norge, Beskyttede Betegnelser og Spesialitet.

Vi har ansvaret for Kvalitetssystem i landbruket – KSL , samt godkjenning av gårder til Inn på tunet-ordningen. I tillegg har vi oppdraget med å gi forbrukerne faktabasert informasjon om økologisk produksjon i Norge, og vi drifter Lokalmat.no som er den største norske portalen for lokalmat- og drikkeprodusenter.

Informasjon om våre merker

Nyt Norge

Nyt Norge er det offisielle opprinnelsemerket i Norge. Merkeordningen gjør det enkelt for forbrukerne å velge norsk.

Spesialitet

Har du et produkt i særklasse? Er du blant de beste i din kategori? Ønsker du å skille deg ut for forbrukeren? Søk om Spesialitet-merket.

Beskyttede betegnelser

Beskyttede betegnelser sikrer norsk mat- og drikkekultur lovmessig beskyttelse og anerkjennelse .

Aktuelt fra Stiftelsen Norsk Mat

Se flere artikler fra Stiftelsen Norsk Mat