Stiftelsen Norsk Mat

Dette er Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

Stiftelsen Norsk Mat forvalter tre merkeordninger som gir forbrukerne trygghet og informasjon om matens opprinnelse og kvalitet: Nyt Norge, Beskyttede Betegnelser og Spesialitet.

Vi har ansvaret for Kvalitetssystem i landbruket – KSL , samt godkjenning av gårder til Inn på tunet-ordningen. I tillegg har vi oppdraget med å gi forbrukerne faktabasert informasjon om økologisk produksjon i Norge, og vi drifter Lokalmat.no som er den største norske portalen for lokalmat- og drikkeprodusenter.

Informasjon om våre merker

Nyt Norge

Nyt Norge er det offisielle opprinnelsemerket i Norge. Merkeordningen gjør det enkelt for forbrukerne å velge norsk.

Spesialitet

Har du et produkt i særklasse? Er du blant de beste i din kategori? Ønsker du å skille deg ut for forbrukeren? Søk om Spesialitet-merket.

Beskyttede betegnelser

Beskyttede betegnelser sikrer norsk mat- og drikkekultur lovmessig beskyttelse og anerkjennelse .

Aktuelt fra Stiftelsen Norsk Mat

Se flere artikler fra Stiftelsen Norsk Mat