Vi får folk til å velge norsk mat

Stiftelsen Matmerk blir Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Matmerk skal i løpet av første kvartal 2021 skifte navn til Stiftelsen Norsk Mat.

Stiftelsens formål er å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon gjennom å arbeide med kvalitetssystemer og kompetanse og derigjennom synliggjøring av konkurransefortrinn og opprinnelse overfor forbruker og marked.

Styret har lagt vekt på at navneendringen tydeliggjøre de oppgavene stiftelsen har, ikke minst som et stadig viktigere verktøy for å fremme konkurranseevnen til norsk matproduksjon. Her kan du lese pressemeldingen om navneendringen.

Det nye navnet Stiftelsen Norsk Mat er et solid utgangspunkt for å fortsette arbeidet med å få folk til å velge norsk mat gjennom de de tre fagområder Stiftelsen Norsk Mat skal arbeide med:

  • 1: Markedsføre og kommunisere til forbruker de offisielle merkeordningene Nyt Norge, Spesialitet, Beskyttede betegnelser og Økologi.
  • 2: Kvalitetssikre norsk matproduksjon gjennom landbrukets felles internkontrollsystem, KSL.
  • 3: Utvikle og profesjonalisere lokalmatprodusenter.

Vi lanserer ny nettside og skifter navn og logo på alle flater i løpet av første kvartal 2021. I mellomtiden finner du fakta om oss på www.matmerk.no eller på vår Facebookside.