Pressekontakter

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Vi skal også styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.

Nina Sundqvist

Administrerende direktør

Mobil: +47 917 85 620
Epost: nina.sundqvist@norskmat.no

Anne Mette Johnsen

Kommunikasjonssjef

Mobil: +47 909 61 602
Epost: anne.mette.johnsen@norskmat.no

Mads Opsahl

Senior kommunikasjonsrådgiver

Mobil: +47 917 92 214
Epost: mads.opsahl@norskmat.no