Om Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

Eple Rubinstep Nyt Norge

Styret i Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsens styre består av åtte medlemmer fra hele verdikjeden for matproduksjon. I tillegg har de ansatte en representant i styret.

Gulrød primula

Ansatte

Vi er 17 ansatte og er delt i to fagavdelinger – Kvalitetsavdelingen og Kommunikasjonsavdelingen.

Kampanje HMS og KSL

Utvalg & faggrupper

Stiftelsen Norsk Mat har flere faggrupper og utvalg. Disse jobber med problemstillinger innen matproduksjon og videreutvikling av sine respektive fagområder.

Årsmeldinger

Stiftelsen leverer årsmelding med revidert regnskap hvert år.

2021 Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris tildeles personer som gjør en særlig stor innsats for å formidle norsk mat og matkultur med vekt på tradisjon.