Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris

Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris 2023

I år søker vi bredt etter kandidater som på en enestående måte representerer matkulturprisens formål. Prisen for 2023 blir tildelt en person som har utmerket seg som en inspirerende formidler og pådriver i arbeidet for et sunt norsk kosthold, samt for å bevare og videreføre norske mattradisjoner og matkultur som helhet.

Prisen tildeles ikke organisasjoner, men kan deles mellom flere personer. Vinneren får et diplom og 30 000 kroner. Forslagene blir vurdert av en fagjury.

Frist for innsending av forslag er 8. november 2023. Forslag må være begrunnet.

Begrunnet forslag sendes til post@norskmat.no.

Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris 2023
Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris 2023. Illustrasjonsbilde: Stiftelsen Norsk Mat.

Om Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris

I anledning Hovigs 70-årsdag begynte Faglig matråd samme år utdelingen av Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris, som tildeles personer som gjør en særlig stor innsats for å formidle norsk mat og matkultur med vekt på tradisjon. Prisen deles nå ut av Stiftelsen Norsk Mat.

Fagjuryen består av:

  • Jørn Lie
  • Margrethe Hersleth
  • Nina Hegdahl
  • Nina Sundqvist
  • Per Borglund
  • Åshild Woldstad

Tidligere vinnere