Personvernerklæring

Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan Stiftelsen Norsk Mat samler inn, behandler og sikrer personopplysningene dine.

1.     Behandlingsansvarlig

Ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, er:
Stiftelsen Norsk Mat ved administrerende direktør
Postboks 487 Sentrum
0105 Oslo

Epost: post@norskmat.no
Tel. 24148300

2.     Formål

Vi behandler personopplysninger og andre former for data for å levere tjenester som er avtalt med deg.

3. Tilbaketrekking av samtykke

Dersom du har gitt samtykke til at Stiftelsen Norsk Mat kan behandle dine personopplysninger, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å kontakte oss på post@norskmat.no.

4. Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Stiftelsen Norsk Mat behandler om deg.

5. Retting av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger om deg som er feilaktig eller misvisende.

6. Sletting av data

Du kan også når som helst be om at personopplysningene vi har om deg blir slettet. Les mer om retten til sletting på Datatilsynets side.

7. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn opplysninger du selv gir til oss. Vi mottar også enkelte opplysninger fra tredjeparter.

Opplysninger du selv gir til oss

– Vi lagrer opplysninger når du kontakter oss, enten ved å sende oss en e-post, registrerer deg i forbindelse med et seminar eller kurs eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten slik at vi kan svare på dine spørsmål. Vi lagrer også opplysninger som du selv registrerer i søknadskjema, kommentarfelt eller lignende på våre sider.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

– Informasjonen som samles inn kan deles opp i følgende typer:

Informasjon om din enhet og internett-tilkobling

– Gjennom tekniske logger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, for eksempel operativsystem, enhetsprodusent, nettleserversjon, og informasjonskapsler (se pkt.8).

Informasjon om hvordan du bruker tjenestene

– Vi samler informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort, hvor lenge en side var åpen i skjermen din, hvordan du navigerer på siden, eventuelle nettsteder du besøkte før du kom til våre sider og hvilke funksjoner du har brukt på siden. Vi bruker denne informasjonen kun til å forbedre våre tjenester.

Informasjon om kundeforhold

– Vi lagrer informasjon om virksomheten din og relevante data dersom du er merkebruker eller benytter deg av våre tjenester. Dette er opplysninger vi lagrer for å kunne administrere kundeforholdet ditt.

Opplysninger fra andre

– Vi innhenter også opplysninger gjennom tredjeparter som grunnlag for markedsføring og videreutvikling av våre tjenester. 

Dersom du er bruker av Stiftelsen Norsk Mat sine tjenester kan vi motta vi informasjon om deg fra revisor.

8. Hvem deler vi opplysningene med?

Dine opplysninger vil kunne deles med andre der det er relevant for formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi vil ikke dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre dette er avtalt særskilt med deg.

Vi inngår avtaler med dem vi deler opplysninger med som begrenser adgangen til bruk av opplysningene og fastsetter forpliktelser til å følge gjeldende personvernlovgivning.

Samarbeidspartnere

– Dersom du er bruker av Stiftelsen Norsk Mat sine tjenester gir vi tilgang til begrenset mengde opplysninger til de som skal yte en tjeneste som er avtalt med deg.

Offentlige myndigheter

– Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

9. Bruk av informasjonskapsler

Når du besøker våre nettsider, vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som utveksles mellom din enhet og våre sider, og som benyttes for å få nettstedet til å fungere best mulig.

Vi bruker to informasjonskapsler for å:

  1. Få nettsiden til å fungere. Her benyttes informasjonskapselen Symfoni Session og denne slettes når du lukker nettleseren.
  2. Identifisere hvilken type enhet og nettleser du benytter. Til dette bruker vi informasjonskapselen som heter GDPRstiftelsenNorskMatCookie for å presentere innholdet til din enhet. Denne slettes etter en uke.

Logg

– Stiftelsen Norsk Mat lagrer tekniske data om enheten og programvaren, IP-adresse og hvilken side du som besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet. Ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall. Kun administratorer av webserveren har tilgang til disse.

Webanalyse

– Stiftelsen Norsk Mat benytter Google Analytics til å samle inn besøksstatistikk for nettstedene våre. Statistikken brukes til å videreutvikle nettstedene. Vi lagrer ikke IP-adresser og kan ikke knytte statistikken opp mot enkeltbesøk.

Deling av artikler

– Du kan videresende våre artikler via e-post eller dele disse via sosiale medier. I noen tilfeller oppfordres det til slik deling. Vi lagrer ikke e-postadresser som benyttes ved slik deling. Håndtering av artikler som deles via sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle mediet.

10. Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Vi iverksetter nødvendige juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne personopplysningene dine mot å bli manipulert, gå tapt eller bli ødelagt eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner oppdateres i takt med at teknikken utvikles og forbedres.

11. Sosiale medier

Du kan følge oss på facebook og Instagram. På disse kontoene har vi bare ansvar for eventuelle personopplysninger som vi selv publiserer eller kan påvirke publiseringen av.

Personvernerklæringene for ovennevnte sosiale medier finner du nedenfor: