Utvalg & faggrupper

Stiftelsen Norsk Mat sine faggrupper og utvalg har oppgaver innenfor sine respektive fagområder. Alle grupper og utvalg har en rådgivende funksjon, med representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens organisasjoner. Landbruksmyndighetene er representert ved observatører.

Nedenfor er grupper og utvalgene presentert med kontaktinformasjon til medlemmene.