Tidsavgrenset bruk av importert skummetmelkpulver i Nyt Norge-varer

Stiftelsen Norsk Mat har gitt Tine SA dispensasjon fra kravet i merkeordningen Nyt Norge om at alt skummetmelkpulver i sammensatte produkter må være norsk. Tine har søkt om dispensasjon grunnet en pågående mangelen på norsk melk. Dette er et resultat av værforhold som regn og flom i fjor og en undervurdering fra markedsregulator side av økt etterspørsel. Dette har ført til redusert melkeproduksjon. I tillegg er det vanskelig å fremskaffe ny emballasje.

– Vi betrakter situasjonen som ekstraordinær. Hovedregelen i Nyt Norge er at skummetmelkpulveret skal være norsk. Gitt den ekstraordinære situasjonen har vi gjort unntak for en tidsbegrenset periode inntil vi har norsk skummetmelkpulver i produksjon, sier adm. dir. i Stiftelsen Norsk Mat Nina Sundqvist.  

Norsk yoghurt.
Norsk yoghurt.

Gjelder ikke drikkemelk og ost

Dispensasjonen gjelder ikke melk, kun skummeltmelkpulver. Tine har søkt om dispensasjon for yoghurt. Den inneholder 2,5% skummetmelkpulver som nå vil bli erstattet med importert for en kort periode. Hovedinnholdet i yoghurten er fremdeles norsk råvare.

Sundqvist legger til, – En beslutning om å gi dispensasjon sitter langt inne. Situasjonen er særdeles uheldig for alle parter. Tillitten og omdømmet til opprinnelsesmerket Nyt Norge er helt essensielt. Tine har i dispensasjonssøknaden informert om at det tar 15-17 uker å trykke ny emballasje uten Nyt Norge-merket.

Vanskelig balansegang

Stiftelsen Norsk Mat har overfor Tine som markedsregulator uttrykt bekymring og henstiller Tine om å være mer proaktive i fremtiden for å minimere risikoen for å havne i en situasjon hvor vi har mangel på norsk råvare. Det er vanskelig å balansere uventede hendelser som påvirker tilgangen av norsk råvare opp mot et kravsett som krever 100% norsk kjøtt, egg og melk til enhver tid.

Denne beslutningen, selv om den er midlertidig, reflekterer en balansert tilnærming til å håndtere uventede utfordringer i matproduksjonen, og samtidig ivareta forbrukernes tillit til Nyt Norge.

Stiftelsen Norsk Mat regner med at det vil komme flere dispensasjonssøknader fra andre merkebrukere som vil havne i tilsvarende situasjon.