Mangel på norsk skummetmelkpulver får konsekvenser for flere Nyt Norge-produkter

“Norge har ikke opplevd mangel på norskprodusert skummetmelkpulver før, og det har tvunget oss til å ta vanskelige beslutninger”, sier adm dir Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat. 

Diplom-Is og Fjordland berørt av råvaremangel

Den ekstraordinære situasjonen vil ramme Diplom-Is og Fjordlands yoghurt og to smågrøt. Stiftelsen Norsk Mat har vært i dialog med øvrige merkebrukere av Nyt Norge som bruker skummetmelkpulver i sin produksjon og har ikke fått noen signaler på at flere vil bli berørt av råvaremangelen. Øvrige merkebrukere innenfor bearbeidet kjøtt har bekreftet at de har nok norsk skummetmelkepulver på lager, og opplyser at dette vil ikke berøre dem.

“For oss som alltid holder fanen høyt for norsk mat og drikke gjør det vondt at vi har havnet i denne situasjonen. Vi har undervurdert de sterke følelsene knyttet til Nyt Norge – både hos forbruker og bonde – og vi er klar over at dette svekker tilliten til Nyt Norge. Det store engasjementet gjør virkelig inntrykk”, sier adm. dir i Stiftelsen Norsk Mat Nina Sundqvist. 

Her finner du mer informasjon fra Tine om hvorfor det er råvaremangel.

Ønsker å forhindre matsvinn

Forbrukerkommunikasjon vil bli ivaretatt inntil ny emballasje kan fremskaffes. Tine vil skilte i butikk og Diplom-is vil stemple «SMP fra EU» på de berørte produktene. Disse tilsikta feilmerkingene vil være over en tidsbegrenset periode. – Vi ønsker å forhindre matsvinn ved at produkter basert på norsk melk skal kastes. Vi ønsker heller ikke at det skal iverksettes permitteringer hos produsenter, sier Sundqvist.

For mer informasjon om produktene som er berørt hos Diplom-is: Les her.
For mer informasjon om produktene som er berørt hos Fjordland: Les her.

Forventer normal produksjon av skummetmelkpulver i mars

«Tine sier at produksjonen av norsk skummetmelkpulver gradvis trappes opp i løpet av februar og at det vil være normal produksjon av dette i mars.  Vi håper da at feilmerkede produkter vil ha raskest mulig omløp slik at Nyt Norge garantien igjen være korrekt for yoghurt, smågrøt og is, sier Sundqvist.  

Det understrekes at dispensasjonen er en midlertidig løsning for å møte en ekstraordinær utfordring.  

Alle søknader om dispensasjon fra de som merker med Nyt Norge behandles likt og på grunnlag av Stiftelsen Norsk Mat sine kriterier. Dette innebefatter også en aktiv dialog med merkebruker for å redusere omfang og gi korrekt forbrukerinformasjon.