Greta Hardal

Greta har ansvaret for merkeordningen NYT NORGE. Det innebærer drift og utvikling av merkeordningen. Hun er hovedkontakt for virksomhetene som benytter NYT NORGE og for rekrutteringen av nye. Greta jobber også med tydeliggjøring av sammenhengen mellom KSL og NYT NORGE.