Marit Strand

Marit har ansvaret for merkeordningen Spesialitet. Hun har ansvaret for søknadsbehandling og godkjenningsprosessen sammen med fagjuryen. Hun er hovedkontakt og har ansvaret for alle Spesialitet-merkebrukerne våre.