Marit Strand

Marit har ansvaret for merkeordningen Spesialitet. Hun har ansvaret for søknadsbehandling og godkjenningsprosessen sammen med fagjuryen. Hun er hovedkontakt og har ansvaret for alle Spesialitet-merkebrukerne våre.

Marit er ansatte-representant i styret til Stiftelsen Norsk Mat.