Morten Nymoen

Morten er fagansvarlig økologi og leder redaksjonsrådet for www.økologisk.no. Hans oppgave er å koordinere forbrukerkommunikasjonen til økologiorganisasjonene i Norge.