Nina Sundqvist

Nina Sundqvist er administrerende direktør. Hun leder Stiftelsen Norsk Mat, og har det overordnede ansvaret for hele virksomheten.