Nina Wærnes Hegdahl

Nina har ansvaret for merkeordningen Beskyttede betegnelser. Dette innebærer at hun er faglig ansvarlig for utvikling og drift av merkeordningen, inklusive søknadsbehandling, juridisk kvalitetssikring og oppfølging av merkebrukere. I tillegg er Nina faglig rådgiver for Stiftelsen Norsk Mat i juridiske spørsmål.

Nina er vara til ansatte-representant i styret til Stiftelsen Norsk Mat.