Ole Erik Lunder

Ole Erik har har ansvar for å sikre at data knyttet til bærekraft i KSL standarden tilgjengeliggjøres og synliggjøres på best mulig måte, og at bærekraft blir en naturlig del av utviklingsarbeidet i Kvalitetsavdelingen. Ole Erik er også sekretær for Faggruppe planter, miljø og ressursforvaltning.