Solveig Bugge Sveri

Solveig har ansvar for revisorkorpset og strategi for videre utvikling KSL-standarden. Hun har oppfølgingsansvar for våre samarbeidspartnere knyttet til husdyr og er sekretær for faggruppe husdyr. Solveig skal også delta i strategiske fora knyttet til bærekraft inn i mot KSL-standarden.