Søknadsportalen Nyt Norge

Her finner du informasjon og opplæring om Søknadsportalen Nyt Norge.

Virksomheter som allerede benytter Nyt Norge

Alle virksomheter og produkter som var registert i den gamle løsningen er overført til ny. Du trenger med andre ord ikke legge inn din virksomhet eller tidligere produkter på nytt.Alle virksomheter har en hovedbruker som godkjenner og administrerer hvem som er brukere i virksomheten.

Opptak av webinar

Vi gjennomførte et webinar 7. desember 2022 med informasjon, tips og opplæring i bruk av Søknadsportalen. Du kan se opptak av dette her: