Inngår driftsavtale med Netpower

Stiftelsen Norsk Mat inngår avtale med Netpower Web Solutions AS om å drifte og videreutvikle Kvalitetssystemet i landbruket – KSL og fagsystemet for Nyt Norge, lokalmat.no og Spesialitet.

F.v. John Michaelsen, daglig leder i Netpower Web Solutions AS og adm.dir Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat.

Tidligere i 2022 gikk Stiftelsen Norsk Mat ut med anbud på å drifte og utvikle sine data- og fagsystemer. Etter en lang og detaljert prosess ble tilbudet fra Netpower vurdert som det beste.

– Netpower sitt tilbud er vurdert til å ha det beste forholdet mellom pris og kvalitet i henhold til de angitte tildelingskriteriene. Vi ser fram til et godt og fruktbart samarbeid. Det er en glede for oss å inngå en avtale med dem, sier adm.dir Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat.

Netpower er en IT-leverandør som leverer tjenester både på egenutviklete produkter og som spesialist innenfor web- og softwareutvikling. De startet virksomheten sin i 1995 og har opparbeidet seg bred erfaring, kompetanse og portefølje innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv.

– Vi er spente og svært fornøyde over å ha dradd i land denne avtalen. Stiftelsen Norsk Mat har komplekse, skreddersydde løsninger. Dette krever et vedlikehold i en god balanse mellom ny funksjonalitet og forbedringer av eksisterende. Vi skal være proaktive når det kommer til anbefalinger om hvilke utbedringer som bør gjøres, sier John Michaelsen som er daglig leder i Netpower Web Solutions AS.

Avtalen mellom Stiftelsen Norsk Mat og Netpower er i første omgang over tre år.