Bonden eier sine egne data

Stiftelsen Norsk Mat respekterer at bonden eier sine egen data og deler ikke disse uten samtykke fra bonden selv.

Aftenposten reiser kritikk mot Stiftelsen Norsk Mat for manglende innsyn i revisjonsrapporter etter ekstern revisjon og at vi ikke deler alle data vi får fra den norske bonden gjennom internkontrollsystemet: Kvalitetssystemet i landbruket (KSL).  

Stiftelsen Norsk Mat er ikke et offentlig tilsyn tillagt offentlig myndighet. Vi skal følge norsk personvernlovgivning og behandle data etter loven. Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget verktøy for internkontroll, og bonden eier selv sine data og bestemmer hvem som får innsyn i KSL-rapporten.  

Norsk lov, personvern og samtykke 

KSL-rapportene etter ekstern revisjon er tilgjengelige for råvarekjøpere i matindustrien, Mattilsynet og Arbeidstilsynet. Men verken disse aktørene eller vi kan dele dem offentlig uten bondens samtykke. Vi er en privat stiftelse og følger personvernlovgivningen i Norge. 

Antall avvik kontra alvorlighetsgrad 

Det er korrekt at vi i 2023 registrerte over 44 000 avvik i KSL-systemet. Disse avvikene varierer i alvorlighetsgrad. De kan gjelde alt fra manglende klatrebeskyttelse på rekkverk på låven, til riktig føring av plantevernjournal og godt dyrehold. Stiftelsen Norsk Mat jobber kontinuerlig med å forbedre åpenheten i vårt system, og vi publiserer en årlig en oversikt over alle typer avvik på nasjonalt nivå. Vi arbeider med å differensiere avvike etter alvorlighetsgrad og publisere mer presist på nasjonalt nivå.

«Vi er opptatt av å ivareta både kvaliteten i norsk landbruk og personvernet til våre bønder. Vi deler ikke KSL-rapportene uten bondens samtykke. Kvalitetssystem i landbruket er et unikt system i europeisk sammenheng. Vi er det eneste landet i Europa som har ett felles system alle bønder kan følge. Og som er anerkjent som en bransjestandard av norske myndigheter. Norske bønder jobber systematisk med internkontrollen gjennom KSL, og de som bruker KSL aktivt er godt rustet til å dokumentere at de følger strenge norske regler, sier Nina Sundqvist, direktør i Stiftelsen Norsk Mat. «

Pressekontakter finner dere her