Nyt Norge omsetter for 43 milliarder

For første gang er det målt hvor stor andel av maten som selges i dagligvarehandelen som har «Nyt Norge»-merket. Nyt Norge-varene står for 33 prosent i de kategorier som kan merkes med Nyt Norge. Dette tilsvarer en omsetning på 43 milliarder kroner.

  • Jeg er virkelig fornøyd. Det er utrolig positivt at Nyt Norge har utviklet seg og blitt en del av forbrukernes dagligliv. Dette understreker virkelig verdien av merket, sier administrerende direktør Nina Sundqvist.

De største kategoriene med Nyt Norge i dagligvarehandlen er kjøtt, frukt/grønt og meieriprodukter. De fem største brukerne som merker med Nyt Norge er Coop, Bama, Norgesgruppen, Nortura og Tine.

Nyt Norge ble lansert i 2009 og startet med å bli anvendt på 250 produkter fra bare sju forskjellige produsenter. Per 2023 har antallet produkter som bærer merket vokst til nærmere 5500, fordelt på 132 produsenter.

Nyt Norge scorer høyt på den årlige undersøkelsen om forbrukerpreferanser og merkekjennskap. I 2023 var Nyt Norge mest kjent med hele 94 %. NYT NORGE er merket som flest orienterer seg etter – med 57 %.

  • Alle aktørene i verdikjeden for norsk mat, fra bonden og industrien til dagligvarekjedene og myndighetene, bør føle stolthet over disse tallene, avslutter Sundqvist.

Det er Nielsen ScanTrack som har utført målingene. Det vil fremover blir gjennomført en årlig måling for omsetning på Nyt Norge-merkede produkter i dagligvarehandelen.