Slik blir du merkebruker Nyt Norge

Norske forbrukere blir stadig mer opptatt av opprinnelse og preferansen for norsk mat er økende. Nyt Norge er det offisielle opprinnelsesmerket for norsk mat og drikke. Alle produkter som tilfredsstiller kravene kan merkes med Nyt Norge.

Ta kontakt

Ønsker du en presentasjon av NYT NORGE eller vil du bli merkebruker? Kontakt oss på post@norskmat.no  eller ring tlf: 24 14 83 00

Du kan også kontakte Greta Hardal som er fagsjef Nyt Norge for mer informasjon på mail eller telefon: 982 89 707

Hva er kostnadene?

Det er et søknadsgebyr på 10 000 kr for søknad om bruk av Nyt Norge. I tillegg er det en merkebrukeravgift som alle godkjente merkebrukere skal betale årlig. Denne avgiften går til markedsføring og utvikling av Nyt Norge.

Merkebrukeravgiften beregnes per kalenderår (1. januar – 31. desember) og er basert på omsetningen i foregående år. Denne årlige avgiften er minimum på 10 000 kr og maks på 600 000 kr.

Hvilke krav stilles?

Hovedregelen er at råvarene skal ha 100 % norsk opprinnelse. Men fordi Norge av klimatiske grunner ikke kan produsere alle råvarer selv, vil råvarekravet bli satt noe lavere for enkelte sammensatte produkter og produkter med høy foredlingsgrad. 

Her er de viktigste kravene:

  • Norsk råvare – i sammensatte produkter må minimum 75% av ingrediensene (målt i vekt) ha norsk opprinnelse, men bestanddeler av kjøtt, egg og melk må alltid ha norsk opprinnelse
  • Produktet må være produsert og pakket i Norge
  • Råvarene må komme fra gårdsbruk som følger internkontrollsystemet KSL (Kvalitetssystem i landbruket)

Du kan lese mer om kostnadene i Kravsett for Nyt Norge nedenfor.

Blomster, prydvekster, busker og trær

Kvalitetssystem for landbruket – KSL, ble tatt i bruk av blomster- og planteprodusenter for seks år siden. Fra 2023 kan produsenter og forhandlere også få ta i bruk Nyt Norge-merking på blomster og planter.

Ta kontakt

Virksomheter som ønsker å merke produkter med Nyt Norge bør ta kontakt med fagsjef Greta Hardal i Stiftelsen Norsk Mat for en nærmere gjennomgang av kravene, betingelsene og kostnadene knyttet til bruk av merket.

Aktuelt