Hipp hipp hurra for norsk mat!

Nina Sundqvist, direktør Stiftelsen Norsk Mat

Agder fylkeskommune går nå først i toget med å ta grep for å øke andelen lokalt produsert mat og drikke. Målet om at 50% av all mat og drikke i offentlige institusjoner skal være produsert lokalt innen 2025 er en god og ambisiøs vei å gå for å støtte lokalmatprodusentene og gi innbyggerne et mangfold av lokalmat.

Forsvaret burde kjempe i fronten

Jeg håper at alle i Norge har like store ambisjoner som Agder fylkeskommune når det gjelder å tilby norsk mat, lokalmat og økologisk mat. Det burde vært en selvfølge, men det er en lang vei å gå. Siste sak nettopp var om Forsvaret og Rena Leir, som faktisk ligger midt i en stor potetregion, hvor de serverer utenlandske poteter til soldatene sine. Burde ikke nettopp Forsvaret kjempe i fronten for norsk mat, beredskap og sjølberging?

Tre tips for offentlige innkjøp

Selv om økonomien kan være stram, er det gode argumenter for å velge lokal mat og drikke, både for forbrukeren og den offentlige innkjøperen. Og det finnes flere muligheter og verktøy som gjør at slike valg kan gjøres oftere og enklere. Her er tre tips til alle offentlige aktører når det gjelder kjøp av lokal mat

  1. Bruk verktøyet lokalmat.no.
    Dette er Norges største nettportal med oversikt på norsk lokalmat og drikke. Staten har allerede investert i portalen lokalmat.no for alle innkjøpere både private og offentlige kan bruke den – helt gratis! Her finner du ca 4 000 produkter med 600 lokalmatprodusenter som har dokumentert at de har kontroll og rutiner på plass. Forsvaret var faktisk en av de første som tok i bruk denne innkjøpsportalen tilbake i 2018, men det kan se ut som de har glemt sine egne erfaringer.
  2. Sett krav og bestill skreddersøm
    I 2022 kom en presisering av de offentlige anbudsreglene som gir nye muligheter. Det tillates nå å kreve skreddersøm i form av kvaliteter og egenskaper til maten når du går på anbud. Setter du krav til dyrevelferd, sorter, farger og sesongvarer, kan det åpne opp for lokale innkjøp.
  3. Del opp avtalene
    Å dele opp anbudskonkurransen slik at de mindre lokale aktørene ikke blir ekskludert, er lov. Det gir mulighet for volumkjøp av enkelte varer fra store leverandører, samtidig som man kan støtte lokale produsenter og få lokalmat på menyen. 

Vi trenger økt stolthet og matglede

Å øke andelen lokalt produsert mat og drikke gir økt stolthet og matglede. Tenk hvor flott det hadde vært om alle offentlige innkjøpere så til Agder. Agder fylkeskommune viser vei når det gjelder lokalmatens 17.mai-tog, og jeg håper at hele Norge kan følge etter. Da vil det bli et trefoldig hurra fra meg – HURRA HURRA HURRA!