Hvis vi velger bort norsk mat

Nina Sundqvist, direktør Stiftelsen Norsk Mat

Det hagler dårlige nyheter der vi forbrukere skal orientere og
prioritere mellom strømregninger, renter og kassalappen.
Hva skjer hvis norsk mat og drikke blir salderingsposten når det kniper?

Hvis vi velger bort norsk mat og drikke, gjør vi arbeidsplassene til nærmere 100.000 nordmenn usikre. Det er omtrent så mange som arbeider direkte med å produsere maten vi spiser i Norge.

Jeg sier ikke at alle disse ryker – men at et redusert salg av norsk mat og drikke medfører at industrien og bønder må innskrenke produksjonen, ja det må vi ta innover oss fort kan bli en realitet.

Hvis vi velger bort norsk mat og drikke, og velger billigere, importert mat kan det bli dyrt i lengden. Jeg sier ikke at importmat er dårlig eller utrygg, men at redusert salg av norsk mat tvinger industrien og bønder til å ta valg som er vanskelige å gjøre om på. Har du lagt ned gården eller slakteriet er det ikke lett å starte opp igjen når tidene blir bedre.

Hvis vi velger bort norsk mat og drikke og i stedet bygger kjøpesentre, veier og boliger på dyrkbar jord, så har vi mindre enn 3 prosent av arealet vårt igjen til å brødfø egen befolkning på et minimumsnivå. Er motorveien først bygd, er det ikke bare å ombestemme seg og prioritere matproduksjon i stedet.

Hvis vi velger bort norsk mat og drikke og gjør oss enda mer avhengig av at verdensmarkedet skal forsyne norske mager, velger vi også redusert matsikkerhet når det er krise og krig. Forsyningslinjene kan fort bli brutt. Selvforsyning og matsikkerhet er lite sexy å snakke om, men ingen selvfølge den dagen vi trenger det.

Hvis vi derimot velger å bruke politikk og penger til å fortsatt sikre norsk matproduksjon i en tid der risikoen er høy for at det velges bort, så kan vi unngå at nettopp norsk mat og drikke blir salderingsposten når handlekurven skal fylles. Samfunnet vårt har ikke råd til å spille hasard med norsk matproduksjon. Våre valg betyr noe. Velg norsk når du kan, spør etter norske produkter og still krav til både utvalg og pris!