Mer Nyt Norge på korn- og bakevarer
Samarbeidsavtalen ble signert av Nina Sundqvist, adm.dir i Stiftelsen Norsk Mat og Egil Olsvik som er leder for Partnerskapet for norsk matkorn og planteprotein.
Del denne siden

Mer Nyt Norge på korn- og bakevarer

Per i dag ligger andelen med norsk matkorn mellom 55-65 %. - Vi har en ambisjon om 90 % norskandel, der økt andel av norsk mathvete vil være viktigst, sier Nina Sundqvist.

Partnerskapet for norsk matkorn og planteprotein (Matkornpartnerskapet) og Stiftelsen Norsk Mat har signert en samarbeidsavtale med mål om en økning i antall korn- og bakeprodukter merket med Nyt Norge. Bransjesatsingen «Mer Nyt Norge på korn- og bakevarer» har som formål å koordinere innsatsen mellom korn- og bakebransjen, handelen og Stiftelsen Norsk Mat for å få et økt antall korn- og bakeprodukter merket med Nyt Norge.

Bransjesatsingen går over to kornsesonger - fra 1. juli  2022 til 1. juli 2024.  

- Ambisjonen er få økt norskandel på matkorn fra dagens 55-65 % til 90 % norskandel, der økt norsk mathvete-andel vil være viktigst. For havre bør det være mulig å ha nær 100 % norsk andel, forteller Sundqvist.

Også for urkorn, som i dag har et forbruk på ca 10.000 tonn, og for planteproteiner fra erter, åkerbønner og havre er målsettingen en langt hørere norskandel.

- Både sortsutvikling, dyrkingsteknikk, tilgjengelig arealer og forbedrede industriprosesser tilsier at økt norskandel er mulig, sier Sundqvist.

Matkornpartnerskapet

Samarbeidsavtalen ble signert av Egil Olsvik som er leder for Matkornpartnerskapet og Nina Sundqvist, adm.dir i Stiftelsen Norsk Mat. Stiftelsen Norsk Mat har betydelig erfaring med utviklingsarbeid for økt bruk av Nyt Norge i andre bransjer, og disse erfaringene brukes i korn- og bakebransjen.

I Matkornpartnerskapet har 19 partnere gått sammen for å jobbe for økt bruk av norsk matkorn og planteprotein til mat. Ambisjonen er 90 % norskandel på matkornet.

Betydelig utviklingsarbeid i en hel verdikjede

På norsk mathvete kreves det en videreutvikling av verdikjeden fra bonde til butikk for å lykkes med økt bruk av Nyt Norge-merking. Kvalitet på matkornet fra bonde, sortering på kornmottak, riktig kvalitet på melblandingene fra møllene og resepter på brød- og bakevarer på bakeriene må sees i sammenheng for å lykkes med økt Nyt Norge-merking.  Gjennom samarbeidet i Matkornpartnerskapet ønsker korn- og bakebransjen et tett samarbeid med Stiftelsen Norsk Mat å øke bruken av Nyt Norge på brød og bakevarer.

I Norge er det blitt mer og mer mulig å produsere norsk kornråvare til industri, bakeri og forbruker med riktige kvaliteter. Nye sorter på hvete, bedre dyrkingsteknikk, bedre logistikk og vareplanlegging på kornmottak og møllenes kunnskap med å lage stabil kvalitet på melblandinger har gjort det mulig de siste årene når også kunnskapen til bakeriene trekkes inn.  

Korn- og bakebransjen er klar over at det må mer utviklingsarbeid til. Med utgangspunkt i dette ønsker den samlede verdikjede - fra bonde til handel - systematiske å utvikle seg videre for å bruke mer norsk matkorn og dermed søke å fase ned den tradisjonelle importen av matkorn som historisk har dominert.