Selvforsyning hovedgrunn til at nordmenn velger norsk mat
Del denne siden

Selvforsyning hovedgrunn til at nordmenn velger norsk mat

En fersk forbrukerundersøkelse viser at selvforsyning er den viktigste grunnen at nordmenn velger norsk mat fremfor importert mat. 8 av 10 sier dette er viktigst.

"Det gleder et hjerte som banker for at vi skal produserer mest mulig av maten vi spiser på egen jord", sier adm.dir Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat.

Undersøkelsen, gjennomført av Essence Mediacom Insight, ble utført i juni 2023 og inneholder svar fra et representativt utvalg på 1000 personer mellom 20-65 år.

Nina Sundqvist, direktør i Stiftelsen Norsk Mat, kommenterte funnene slik:  "Det er av uvurderlig betydning at norske forbrukere er opptatte av selvforsyning, støtter den norske bonden og våre industriarbeidsplasser. Du og jeg tar daglige valg for framtiden i matbutikkene. Her er det bare å heie på den norske forbrukeren som  altså er opptatt av å vektlegge landbruket over hele landet, nasjonal sikkerhet og en holdbar fremtid. Den støtten trenger vi i vanskelige tider!", sier Sundqvist.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  1. Høy prioritering av selvforsyning: 79 % av respondentene anser selvforsyning som den viktigste grunnen til å velge norsk mat over importert mat. Dette inkluderer 50% som er enige i svært stor grad, og 29% i stor grad.

  2. Økende betydning av selvforsyning: Andelen som mener selvforsyning er den viktigste grunnen til å velge norsk mat har økt med 4 prosentpoeng siden forrige høst, noe som indikerer at dette blir stadig viktigere for forbrukerne.

  3. Stor støtte til norske bønder: 77 % av respondentene er enige i at støtte til den norske bonden er en viktig grunn for å velge norsk mat fremfor importert mat.

  4. Regionale forskjeller: Selvforsyning som grunn til å velge norsk mat har sterkest oppslutning i Nord-Norge (87%), mens den har svakest oppslutning på Østlandet (74%). Støtte til norske bønder som grunn er sterkt over hele landet, inkludert i Oslo der 7 av 10 mener dette er en viktig grunn.

 "Jeg oppfordrer alle til å slå ring rundt norsk mat- og drikkeproduksjon, grill noe norsk  i sommer og fyll på med norsk drikke  i varmen. Vi forbrukere har ansvar  til å påvirke at vi har den matsikkerhet vi trenger for framtiden, så  bare å nyte Norge i hele sommer", avslutter Sundqvist.