Om Stiftelsen Norsk Mat

Om Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

Vi er 15 ansatte og vår visjon er å få folk til å velge norsk mat. Stiftelsen Norsk Mat arbeider med tre fagområder. Vi jobber med kvalitetssikring av norsk matproduksjon gjennom landbrukets internkontrollsystem - KSL. Videre er utvikling og profesjonalisering av lokalmatprodusenter en viktig oppgave. Og sist, men ikke minst - markedsføring av våre merkeordninger og kommunikasjon til forbruker. Stiftelsen Norsk Mat ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007.

Tjenester og merker

Stiftelsen Norsk Mat har ansvaret for flere tjenester og merkeordninger i norsk landbruk.

Stiftelsen Norsk Mat eier merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet. Vi bidrar til lovbeskyttelse av norske matskatter gjennom merkeordningen Beskyttede betegnelser. Vi har ansvaret for internkontrollsystemet i landbruket, KSL, som er en bransjestandard godkjent av Mattilsynet. Vi tilbyr rådgivning og kompetansehevning av lokalmatprodusenter gjennom lokalmat.no. Kvalitetssystem i landbruket - KSL - er bondens eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Vi godkjenner også gårder til Inn på tunet-ordningen og har ansvaret for generisk informasjon om Ø-merket

Nina Sundqvist

Nina Sundqvist

Administrerende direktør

Ansatte

Nina Sundqvist leder Stiftelsen Norsk Mat og har det overordnede ansvaret for virksomheten. Stiftelsen Norsk Mat har tre fagavdelinger. Trykk nedenfor for å se oversikten over Stiftelsen Norsk Mat sine ansatte og styre.

Utvalg & faggrupper

Stiftelsen Norsk Mat har flere faggrupper og utvalg. Disse jobber med problemstillinger innen matproduksjon og videreutvikling av sine respektive fagområder.

Valgkomité

Stiftelsen Norsk Mat har en valgkomité bestående av inntil fem medlemmer oppnevnt av styret. Valgkomitèen innstiller kandidater til styret.

Kontakt Stiftelsen Norsk Mat

Besøkadresse

Tollbugata 32

Postadresse

Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo Orgnr: 990675627

Tlf: 24 14 83 00

E-post: post@norskmat.no

Matmerk-kart-google-maps

Årsmeldinger

Her finner du Stiftelsen Norsk Mat sine årsmeldinger

Vedtekter

Her finner du vedtekter for Stiftelsen Norsk Mat.